De energiesector

De energiesector verzorgt de productie en distributie van gas en elektriciteit, van procedures in de centrales tot het aanleggen en onderhouden van elektriciteitslijnen. Bedrijven in onze sector zorgen ervoor dat we geen omkijken hebben naar energie en warmte, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Maar hoe werkt dat eigenlijk? De energieproducent wekt gas en stroom op, waarna de energieleverancier het koopt van de product. De netbeheerder zorgt er uiteindelijk voor dat de energie via kabels en leidingen bij huishoudens en bedrijven komt en kan worden gebruikt.


Rol in energietransitie

Om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen staan we voor een grote uitdaging: de uitstoot van CO₂ zo snel mogelijk verminderen, terwijl energievoorziening tegelijkertijd beschikbaar, veilig en betaalbaar blijft. De energietransitie moet ons brengen naar een duurzamere samenleving, die zoveel mogelijk bestaat uit groene energie. We streven hierbij om in 2030 de Nederlandse CO₂-uitstoot te halveren en in 2050 volledig klimaatneutraal te zijn. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energie - zoals zonne-energie, windenergie en waterkracht - vraagt echter om verandering in diverse sectoren van onze samenleving. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de energiesector.

Bekijk meestgevraagde functies    Past de energiesector bij mij?


Via het project Branchebruggen wil de energiesector een brug maken met sectoren en bedrijven die getroffen zijn door de corona-crisis. Met deze brug naar de energietechniek willen wij medewerkers die nadenken over een overstap naar de energiesector faciliteren, onder andere via werk-naar-werk en zij-instroomtrajecten. Wij verkennen graag met jou, en indien nodig jouw huidige werkgever, de mogelijkheden voor een overstap.


Even voorstellen

Deelnemende bedrijven

Hieronder zie je een overzicht van de deelnemende bedrijven. Klik op één van de logo’s om een korte introductievideo van elk bedrijf te zien.